Vilkår og betingelser

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dagrofa ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dagrofa, ApS
Kærup Industrivej 12, 
4100 Ringsted

CVR-nr.: 28 52 74 11
Telefon: +45 88 20 68 16
E-mail: Kontakt os via e-mail her.
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  • Sende målrettet og personlige markedsføring via e-mail
  • Indsamle og analysere din interaktion med os med henblik på målrettet og personlig markedsføring og tjenester
  • Udvikle butikker, varesortiment, tilbud og lignende forretningsmæssige tiltag.
  • Udarbejde markedsanalyser, statistiker mv. til brug i Dagrofa Aps.
     

3. Kategorier af personoplysninger

3.1      Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

  • Navn
  • Email
  • Postnummer
  • Brug af vores elektroniske services fx hjemmeside

3.2      Når du besøger minkøbmand.dk, benytter vi cookieteknologi til at genkende din computer eller mobiltelefon, så vi bedst muligt kan servicere dig og målrette vores markedsføring. En cookie er en tekstfil, der fortæller os, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, om du har besøgt os før, hvilke sektioner du besøger mv. Cookieinformationer, der bruges til statisk, er anonyme. Cookies kan dog også indsamle personoplysninger om dig, såsom din IP adresse og dine præferencer. Du kan læse mere om vores brug af cookies på vores hjemmeside her.
 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din profil og for at hjælpe os med at levere varer og serviceydelser til dig. Disse forretningspartnere har tavshedspligt og har ikke tilladelse til at benytte dine personoplysninger til andre formål.
 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig i særdelseshed om Salesforce (hosting af kundeoplysninger) og mLab (hosting af kundeoplysninger), som er beliggende i USA.

Vi kan oplyse, at Kommissionen har truffet afgørelse omtilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, under den såkaldt EU/USA Privacy Shield. Vi baserer således overførslen af personoplysningerne på denne EU/USA Privacy aftale.
 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne er alene indsamlet i forbindelse med  tilmelding på minkøbmand.dk og din interaktion med nyhedsbrevet og hjemmesiden. Vi behandler alene oplysninger vi har modtaget fra dig.
 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer i udgangspunktet dine personlysninger indtil at samtykket trækkes tilbage/du afmelder nyhedsbrevet.
 

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til målrettet og personlig markedsføring af tilbud og tjenester.
 

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet via et link du finder nederst i alle nyhedsbreve eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

;