Klik & Køb

Bestil dine dagligvarer online med Klik & Køb. Med online indkøb bestemmer du præcis, hvad du handler ind for og bestiller af varer.

Bestil dine dagligvarer online

Nu bliver det endnu nemmere at handle ind hos Min Købmand. Flere butikker tilbyder nemlig mulighed for at lave online indkøb. Med klik og køb sørger butikken for, at dine pakkede varer står klar til afhentning i butikken, eller at du får levering af dagligvarer til døren. Det er alt efter, hvad din lokale Min Købmand butik tilbyder.

Butiksbillede

Nem levering af dagligvarer

Klik og køb er vores måde at tilbyde online dagligvarer. Det gør det lettere for dig at foretage online indkøb hjemmefra og få levering af dagligvarer lige til døren. Med vareudbringning er du sikker på at få dagligvarer leveret på den ønskede dag og i det ønskede tidsrum.

Ikke alle butikker tilbyder indkøb med levering. Nedenfor kan du se de butikker, der i øjeblikket er en del af Klik & Køb. Ved at klikke på en Min Købmand nær dig, kan du se butikkens muligheder for afhentning og levering, samt let bestille dine dagligvare online.

Læs herunder, hvor nemt det er.

MK_nyhedsmail

Sådan foregår bestilling af dagligvarer online

  1. Klik på den ønskede butik, og bestil dine dagligvarer online. 
  2. Vælg om du ønsker at afhente dine varer i butikken eller få levering af dagligvarer til døren, samt tilføj dato og tidsrum.
  3. Din lokale Min Købmand butik klargør varerne og pakker dem til dig. 
  4. Afhent dine varer i din valgte butik eller få levering af dagligvarer hjem til.
Find butik

Find din nærmeste købmand

Min Købmand ligger over hele landet og du kan nemt finde din nærmeste Min Købmand butik
lige her
;